آشنایی با اــــاتید و مربیان سفرِ ققنوس

مربیانِ شـــما در ــــــفرِ ققنوس

ما بهترین معلمان جهان را در هر دسته از تحول شما به شما می آورد. خواه حل خلاقانه مسئله، هوش هیجانی، سواد انسانی یا آمادگی شغلی باشد - ما به دنبال مربی برتر در جهان هستیم و آنها را وارد اکوسیستم خود می کنیم تا همیشه از بهترین ها در این زمینه بیاموزید.


به گفتگو آنلاین خوش آمدید
سلام! برای صحبت در واتساپ یکی از کارشناسان پشتیبانی ما را انتخاب کنید
تیم به طور معمول در چند دقیقه پاسخ می دهد.