متیو استفانو

مربی و راهنما

متیاس استفانو در سن بیست و یک سالگی شروع به انتقال دیدگاه خاص خود نسبت به واقعیت زندگی که از طریق اتصالش به سوابق آکاشیک بدست آورده می‌کند.


دوره‌های ارائه شده توسط متیو استفانو

خودشناسی و تحول فردی
  • 8 درس
  • 7h 59m
به گفتگو آنلاین خوش آمدید
سلام! برای صحبت در واتساپ یکی از کارشناسان پشتیبانی ما را انتخاب کنید
تیم به طور معمول در چند دقیقه پاسخ می دهد.